ծառայություններ

Մասնագիտացված

Մասնագիտացված ՏՏ ծառայությունների ամբողջական փաթեթ Ձեր տեխնոլոգիական միջավայրի պլանավորման, իրականացման, մոնիտորինգի եւ աջակցության համար՝ համատեղված տեխնոլոգիաների վերաբերյալ լավագույն փորձագիտական խորհրդատվությամբ


Ծառայությունների մատուցման եւ աջակցման կենտրոն
Մեկ պատուհան Ձեր բոլոր հարցումների ուղղման եւ հաշվետվողականության համար


Համակարգերի եւ ենթակառուցվածքի մշտադիտարկում եւ նախապահպանում
Երբ վաղաժամ տեղեկացումը, պրոակտիվ քաղաքականությունը, կանխատեսող եւ կանխարգելիչ մոտեցումը օգնում են Ձեզ լինել մեկ քայլ առաջ 24*7*365


Տեղեկատվական համակարգերի անընդհատության կառավարում
Արձագանքման, վերականգման եւ անընդհատությունն ապահովող միջոցառումների փաթեթ, որն ուղղված է կանխարգելելու բիզնեսի վրա կրիտիկական ազդեցությունը


ՏՏ նախագծերի կառավարում
Երբ մեր գիտելիքներն ու փորձը կիրառում ենք Ձեր յուրօրինակ խնդիրների լուծման համար՝ գաղափարի հղացումից մինչ իրականացում


ՏՏ Աուդիտ, խորհրդատվություն եւ փաստաթղթերի կառավարում
Ապավինեք մեր խորհրդատվությանը վստահ լինելու արդյունավետության, ռիսկերի կանխարգելման, վերահսկողության եւ համապատասխանելիության հարցերում


ՏՏ գնումների կառավարում
Ձեռքբերումների կառավարում սկսած տեխնիկական չափանիշների սահմանումից մինչ որակի վերահսկողություն


Միջոցառումների տեխնիկական աջակցում
Մասնագիտական աջակցություն նշված վայրում՝ Ձեր կոնֆերանսների, շնորհանդեսների եւ այլ միջոցառումների անխափան ընթացքն ապահովելու համար


Ենթակառուցվածքի տեղափոխում
Երբ տեղափոխումն այլեւս սթրեսային չէ, քանի որ Ձեր բիզնես-գործընթացները մնում են անխափան