Փաստաթղթաշրջանառության եւ բիզնես-գործընթացների արդյունավետ կառավարում

e-gorts-ը EOS for SharePoint ռուսաստանյան հանրաճանաչ համակարգի հայկականացված եւ տեղական շուկային հարմարեցված տարբերակն է, որն առաջարկում է Կազմակերպության Կոնտենտի կառավարման (ECM – Enterprise Content Management) համալիր լուծում:
«ԷՅ ԲԻ ԷՍ Թեքնոլոջիսը»-ը հանդիսանում է «ԷՕՍ» ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում եւ պատասխաատու է համակարգի ներդման եւ սպասարման համար:

«ԷՕՍ» ընկերությունը բացարձակ առաջատար է հանդիսանում ՌԴ-ում եւ ԱՊՀ երկրներում  փաստաթղթաշրջանառության եւ էլեկտրոնային ու թղթային արխիվների կառավարման համակարգերի մշակման ոլորտում: Իր 25 տարվա փորձառությամբ ներկայումս սպասարկում է շուրջ 7000 հաճախորդի ավելի քան 1 մլն օգտատեր: «ԷՕՍ» ընկերության մասին տեղեկատվություն կարող եք ստանալ eos.ru կայքում:

Ինչու՞

e-gorts

Centralized information environment for all employees

Աշխատակիցների միավորում մեկ տեղեկատվական միջավայրում

Automation of business processes in one system

Բիզնես-գործընթացների ավտոմատացում մեկ համակարգում

Document management efficiency, instantaneous search of information

Փաստաթղթերի կառավարման արդյունավետություն, տեղեկատվության վայրկենական որոնում

Simplicity in information sharing, simultaneous access to documents for all eligible persons

Տեղեկատվության փոխանակման պարզություն՝ փաստաթղթերի միաժամանակ հասանելիություն բոլոր իրավասու անձանց

Transparent and online document approval

Փաստաղթերի թափանցիկ եւ առցանց համաձայնեցում

Automatic control over assignments and tasks execution

Հանձնարարականների եւ խնդիրների կատարման ավտոմատ վերահսկում

Reports generation by one click

Հաշվետվությունների գեներացում մեկ կոճակի հպումով

e-gorts

առավելություններ

Business-process management efficiency

Բիզնես-գործընթացների կառավարման արդյունավետություն

Simplicity of analysis through compilation of information from various sources in one platform

Վերլուծությունների դյուրինություն՝ զանազան աղբյուրների տեղեկատվության համալրում մեկ հարթակում

Information Security and privacy, access control

Տեղեկատվության անվտանգություն եւ գաղտնիություն, հասանելիությունների կառավարում

Digitization of documents, management of electronic archives

Փաստաթղթերի թվայնացում եւ էլեկտրոնային արխիվների վարում

Integration with other information systems, availability of cross-platform work

Ինտեգրացում այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ, համահարթակային աշխատանքի հնարավորություն

Employee training, testing and performance evaluation online

Աշխատակիցների ուսուցում, թեստավորում եւ աշխատանքի արդյունավետության գնահատում առցանց

Web-solution with remote access availability; mobile application

Web-լուծում՝ հեռահար աշխատանքի հնարավորությամբ, բջջային հավելված

e-gorts

համակարգի ներդրման գործընթաց

e-gorts 1. Request for Initial offer

1. Նախնական գնառաջարկի հարցում

e-gorts 2. Demo version provision

2. Անհատական մշակված ցուցադրական տարբերակի տրամադրում

e-gorts 3. Investigation

3. Ուսումնասիրություն

e-gorts 4. Installation

4. Ներդնում