ծառայություններ

կիրառական

Գործարար

Բիզնեսը սպասարկող հատուկ համակարգերի, ծրագրերի եւ հավելվածների կառավարում: Վերլուծելով բիզնեսի կառուցվածքը եւ գործընթացները՝ մենք առաջարկում ենք Ձեր հատուկ կարիքներին առավել հարմար համակարգեր եւ ծրագրեր:

Հետագայում ապահովում ենք դրանց տեղադրումը, սպասարկումը, թարմացումը, սխալների հայտնաբերումը, ինչպես նաեւ մատակարարների հետ հարաբերությունների համակարգումը:


Ֆինանսական եւ հաշվապահական համակարգերի կառավարում
Ապահովում է Ձեր կազմակերպության հիմնական համակարգերի անընդհատությունը եւ հասանելիությունը, ինչպիսիք են Ավտոմատացված բանկային եւ հաշվապահական հաշվառման համակարգերը, Հաճախորդ-Բանկ, Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր եւ գրքեր, Նույնականացուցիչ քարտեր


Փաստաթղթաշրջանառության համակարգերի կառավարում
e-gorts
Ծառայությունը ապահովում է Ձեր կազմակերպության բիզնես-գործընթացների արդյունավետ կառավարում եւ թափանցիկություն, տեղեկատվության ձեռքբերման, դասակարգման, փոխանցման, պահպանման եւ արխիվացման արդյունավետություն


Կորպորատիվ կառավարման համակարգերի կառավարում
Ապահովում է Ձեր կազմակերպության HR, CRM, E-commerce, Ձեռնարկությունների ռեսուրսների պլանավորման եւ այլ ավտոմատացված ֆինանսական, անձնակազմի, լոգիստիկայի եւ գործառնությունների կառավարման համակարգերի լիարժեք ֆունկցիոնալությունը


Էլ․փոստի համակարգերի կառավարում
Ապահովում է Ձեր էլ.փոստի համակարգի հուսալի աշխատանքը՝ ներառյալ էլ․փոստի հասցեների կառավարում, անվտանգություն, ծավալների եւ անընդհատության մոնիտորինգ, միգրացիա, պատճենահանում, վերականգնում եւ արխիվացում


Վեբ համակարգերի կառավարում
Ծառայությունը ներառում է կայքերի, այլ web-համակարգերի եւ DNS համակարգի ֆունկցիոնալության եւ գործունակության ապահովումը, ինչպես նաեւ միգրացիաների իրականացում եւ հոսթինգների կառավարում


Ֆայլերի փոխանակման համակարգերի կառավարում
Նպատակաուղղված է ապահովելու ֆայլերի հետ համատեղ անվտանգ աշխատանքը տեղային ֆայլ-սերվերների եւ ամպային ծառայությունների միջոցով, ինչպիսիք են՝ GSuite, Google Drive, OneDrive, DropBox եւ այլ


VoIP ծառայություններe-zang

VoIP սերվերների, հեռախոսների, SIP սերվերների փոխկապակցման, ինչպես նաեւ զանգերի կենտրոնների ամբողջական ծառայություն՝ տեղադրումից մինչեւ ընթացիկ սպասարկում


Գրասենյակային տպագրության եւ թվայնացման կառավարում
Ձեր գրասենյակի ողջ տպագրական միջավայրի կառավարում, օպտիմիզացում եւ սպասարկում՝ ներառյալ սքաներներ, տպիչներ, ֆաքսեր եւ պատճենահանող սարքեր